Stappenplan

1.

Wanneer we vernemen dat een afkoppelingsproject van start gaat, verdelen we standaardbrieven in een bepaalde straat of straten om onze diensten aan te bieden.

2.

Wens je een prijsofferte voor het uitvoeren van de afkoppelingswerken? Bezorg ons jouw afkoppelingsdossier per e-mail. Wij bevestigen je per e-mail de goede ontvangst hiervan.

Wat is een afkoppelingsdossier

Een afkoppelingsdeskundige, voor het afkoppelen van regenwater en afvalwater,  maakt voor jou een afkoppelingsdossier op van je woning.

Na het huisbezoek ontvang je een dossier met:

  • een plan van de bestaande toestand
  • een plan van de ontworpen toestand met de aanpassingen die nodig zijn  
  • een verslag met beschrijving van de uit te voeren afkoppelingswerken inclusief fotoreportage


Op basis van het overgemaakte afkoppelingsdossier maken wij een prijsofferte op voor je woning.

Indien het dossier volledig is (met toevoeging van foto’s, duidelijk plan met verharding, …) dan is een plaatsbezoek onnodig.  Wij informeren je hiervan per mail. Soms kan het echter nodig zijn om toch even ter plaatse te komen.

3.

Ongeveer 2 maanden na de brievenverdeling maken wij in bulk de prijsoffertes over aan de eigenaars van de woningen die hiernaar gevraagd hebben.  Dit bij voorkeur per mail.

4.

Indien akkoord vragen wij je om ons, binnen de maand, de getekende prijsofferte terug te bezorgen (per post of per mail). Tegelijkertijd kan je ons jouw vragen overmaken mocht er nog enige onduidelijkheid zijn.

Wij wensen tevens te benadrukken dat de prijs voor de werken die dienen uitgevoerd te worden, berekend is voor deze die op het plan staan vermeld.  Deze prijs is een vaste prijs waarvan niet wordt afgeweken. Aan eventuele grote extra werken, als gevolg van zaken die aan de afkoppelingsdeskundige voorbijgingen of zaken die niet correct op het afkoppelingsplan staan, hangt een bijkomend kostenplaatje.  Deze kosten zullen vooraf met jou duidelijk worden besproken zodat we steeds tot een vergelijk komen alvorens deze werken te starten.

Extra gratis diensten

Door een samenwerking met ons aan te gaan kunnen wij jou volgende diensten geheel gratis mee aanbieden:

  • Garantie op een onmiddellijke 1ste positieve keuring (herkeuringen zijn in de meeste gemeenten te betalen door de eigenaar). Indien we toch iets over het hoofd zouden gezien hebben dan nemen wij de herkeuring op ons. Dit zal ook in de prijsofferte genoteerd staan.
  • In sommige gemeenten dien je na de conforme keuring zelf een subsidiedossier in te dienen om je subsidies te bekomen. Indien je hier bijstand bij nodig hebt, kan je ook steeds bij ons terecht.