Video van de vlaamsemilieumaatschappij

Droogte en wateroverlast

Wat kunnen we doen om droogte en wateroverlast te helpen bestrijden en zodoende de gevolgen ervan te beperken? Laten we het regenwater opvangen daar waar het neervalt en onze tuin wapenen. Er zijn heel wat mogelijkheden. Denken we hierbij aan een moeraszone, wadi of vijver. Onze tuin wordt er alleen maar mooier op.

Ontharding

Is elke verharding in onze tuin wel nodig? Is dit niet het geval, vervang dan een deel ervan door planten of bloemen.  Zo kan er meer regenwater langzaam in de bodem zakken bij hevige regenval. Heb je toch verharding nodig, kies dan voor stapstenen of een houten plankenpad op een waterdoorlatende fundering.


Een regenwaterput of regenton.

Bouw of herbouw je een huis? Dan moet je verplicht investeren in een regenwaterput waarvan de overloop niet in de riolering mag.  Maar ook als je niet bouwt is het de moeite waard om na te gaan of een regenwaterput kan. Alle regenwater dat je opvangt is ideaal om je toilet door te spoelen of je kleren mee te wassen of je kan ook een buitenkraan plaatsen. Bij hevige regenval beperk je zo dat er te veel regenwater naar de riolering vloeit en verklein je dus de kans op wateroverlast.

Zie je niet meteen een kans om een regenwaterput te installeren? Of wil je bijvoorbeeld ook het regenwater van je tuinberging extra opvangen? Ga dan voor een regenton in de tuin. Met het opgevangen water giet je de planten tijdens droge periodes. Er past in elke tuin, hoe klein ook, wel een regenton.


Regenpijp afkoppelen

Afhankelijk van de bodem en het niveau van je tuin, kan je je regenpijp loskoppelen van de riolering. Je vangt het regenwater op in je tuin zodat het niet naar de riolering gaat. 

Een paar aandachtspunten:

 • Leid het water weg van je huis. Gebruik hiervoor een buis, of maak een gootje. Zorg er wel voor dat je het water op je eigen perceel houdt.
 • Ga na uit welke bodemsoort je tuin bestaat: bij zandgrond dringt het regenwater snel de grond in, bij zwaardere grondsoorten voorzie je best een buffer.


Buffer

Buffer het regenwater in je tuin

 • Zorg voor reliëf in je tuin om regenwater tijdelijk op te vangen.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van het natuurlijk reliëf in je tuin.
 • Zorg ervoor dat de laagste delen van je tuin het verst van je huis liggen zodat het water van je huis wegstroomt. Hou het water wel op jouw terrein.
 • Kies de juiste planten. In de lage delen is het soms heel nat en dan weer droog. Oeverplanten zoals gele lis, moeras-vergeet-mij-nietje, moerasspirea en kattenstaart doen het daar meestal goed.

Graaf een wadi of greppel

 • Meestal niet dieper dan 30 cm
 • Kies voor een zonnige plaats zodat het water sneller verdampt
 • Ga het bodemtype na. Bij zandgrond volstaat een gegraven greppel. Bij zware grond voorzie je een grindlaag zodat het water sneller wegtrekt
 • Kies voor oeverplanten, die zich zowel in droge als in natte grond goed voelen


Een groendak

Afhankelijk van de bodem en het niveau van je tuin, kan je je regenpijp loskoppelen van de riolering. Je vangt het regenwater op in je tuin zodat het niet naar de riolering gaat. 

Steeds meer mensen nemen een groendak. Waarom? Groen is niet alleen mooi maar ook goed voor het milieu en zorgt voor waterretentie.  De interne waterhuishouding van een groendak vermindert bovendien de belasting van het rioleringsnet. Groene daken maken vandaag onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen.


Denk vooruit !

Wanneer je afkoppelingswerken laat uitvoeren,  is het het geschikte moment om na te denken over

 • het plaatsen van een regenwaterput met hergebruik (toilet, wasmachine, buitenkraan, …) en deze mee te installeren tijdens de afkoppelingswerken. Sommige gemeenten/steden geven hiervoor EXTRA subsidies. De regenwaterput + socarex kan door ons geplaatst worden, de inpandige werken daarentegen (pomp, leidingen naar verbruikstoestellen, …) dienen door een loodgieter te worden geplaatst (door u zelf aan te stellen en zelf offerte aan te vragen). De hiermee gepaarde kosten starten vanaf 2.000 € (excl btw).  
 • Infiltratie kan geplaatst worden waarvoor soms ook extra subsidies via gemeente/stad kunnen worden bekomen! Indien gewenst kunnen we ook dit meenemen in onze prijsofferte. Denken we hierbij aan wadi’s, infiltratiekratten....
 • Voor een groendak zijn soms ook subsidies via gemeente/stad te verkrijgen! Maak hier gebruik van! U stelt zelf iemand aan en vergoedt zelf.